Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Elena Rönnberg
Petikon Kuljetus Oy
Keskuskatu 86-88 A 13
10300 Karjaa

Rekisterin nimi

Palvelurekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriin talletetaan internet-lomakkeella tai asiakaspalvelussamme ilmoittamasi tiedot. Tietoja voidaan käyttää asiakassuhteen hoitamiseen, internet-lomakkeelta tulleiden viestien käsittelyyn, niihin vastaamisen ja pyyntöjen käsittelyyn. Tilauksen tehneille lähetetään asiakastyytyväisyyskysely. Tietoja voidaan mahdollisesti käyttää myös kehittämiseen, analysoimiseen, tilastojen tekoon sekä palveluiden tuottamiseen, niiden tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä kirjallisesti.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin talletetaan ainoastaan internet-lomakkeella tai asiakaspalvelussamme ilmoittamasi tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojäsjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Petikon Kuljetus Oy
Keskuskatu 86-88 A 13
10300 Karjaa